top2

中文科
英文科
數學科
常識科
聖經科
普通話科
音樂科
體育科
視覺藝術科
電腦科
圖書科

 

 
 
學科簡介 學科發展計畫 學科活動 比賽 網上資源

 
 
 

花式跳繩隊

 
 
 
   
 
   
 

學生名單

   
 

班別

 

學生姓名

班別

 

學生姓名

2信

 

李淇淇

3信

 

張楚峻

2信

 

溫莉莎

3望

 

許浩軒

2信

 

楊子琪

3望

 

吳建鋒

2望

 

林恩淇

3望

 

袁可兒

2勤

 

黃凱琳

3愛

 

陳昭奕

2勤

 

林可晴

3勤

 

陳灝琳

3信

 

韓靖姿

3勤

 

畢家瑜

3信

 

梁穎豪

4望

 

黃遨晴

3信

 

黃思怡

4望

 

林慧斌

3信

 

王裕深

     
   
 

訓練日期 

   
 

(上學期) 14/9、21/9、28/9、5/10、12/10、19/10、26/10、9/11、23/11、
30/11、7/12、4/1/2019、11/1、18/1、25/1

   
   
   

學校位置

學校通告 全方位學習 校長的話 禾訊 圖書館 學習平台 活動相片 每日家課 網站地圖

 

如對本網頁有任何意見或登入帳戶問題,歡迎電郵至 itsupport@wcl.edu.hk

請使用Chrome或Firefox 較新版本的瀏覽器,並將解像度調至 1280 x 1024或以上,以達至最佳效果。
Copyright © 2018-2019. The Evangelical Lutheran Church of Hong Kong Wo Che Lutheran School. All Rights Reserved.