top2

中文科
英文科
數學科
常識科
聖經科
普通話科
音樂科
體育科
視覺藝術科
電腦科
圖書科

 

 
 
學科簡介 學科發展計畫 學科活動 比賽 網上資源

 
 
 

閃避球隊

 
 
   
 
   
 
   
 

學生名單

   
 

班別

 

學生姓名

班別

 

學生姓名

4信

 

伍樂恩

6信

 

區天朗

4望

 

史宇炫

6信

 

陳衍銘

4勤

 

岑曉晴

6信

 

張曉君

5信

 

許以康

6信

 

何竣揚

5信

 

李偉軒

6信

 

黎帥戈

5信

 

董文琪

6信

 

林勇俊

5信

 

王裕禧

6信

 

梁凱琳

5望

 

陳澤穎

6信

 

甄宇彤

5望

 

賴綺祺

6望

 

陳逸朗

5望

 

盧彭濤

6望

 

何家聰

5愛

 

黃啟睿

6愛

 

蔡詠喬

5愛

 

紀凱瀠

6愛

 

關宏樂

5愛

 

曾竟琋

6愛

 

林駿彥

5勤

 

鄭睿謙

6愛

 

黃貝得

5勤

 

高方晴

6愛

 

張世東

 

 

 

6愛

 

張哲銘

 

 

 

6勤

 

張焯盈

 

 

 

6勤

 

馬曉綾

   
   
   
 

訓練日期

   
 

(上學期)
11/9、18/9、2/10、9/10、16/10、23/10、30/10、6/11、27/11、4/12、
11/12、18/12、8/1、15/1、22/1

   
   
   

學校位置

學校通告 全方位學習 校長的話 禾訊 圖書館 學習平台 活動相片 每日家課 網站地圖

 

如對本網頁有任何意見或登入帳戶問題,歡迎電郵至 itsupport@wcl.edu.hk

請使用Chrome或Firefox 較新版本的瀏覽器,並將解像度調至 1280 x 1024或以上,以達至最佳效果。
Copyright © 2018-2019. The Evangelical Lutheran Church of Hong Kong Wo Che Lutheran School. All Rights Reserved.